Hvis arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen står lidt stille og har I behov for at få processen sat i gang igen – kan jeg også hjælpe med dette.

Udarbejdelse af APV (ArbejdsPladsVurdering)

APV skal i henhold til lovgivningen udarbejdes minimum hvert tredje år i virksomheden. Det første step i den proces er en kortlægning og identifikation i virksomheden som kan foregå ved at medarbejderne udfylder et spørgeskema eller samle forskellige afdelinger i grupper og her eksempelvis udfylde et skema. Det afhænger af, hvad der passer bedst til virksomheden.

Herefter samles alle data og der udarbejdes en handlingsplan med oversigt over de indkomne punkter og så kan I begynde at finde løsninger, der kan implementeres i virksomheden. Afslutningsvis er det vigtigt med en opfølgning – gik det nu også som vi ønskede?

Denne proces kan foregå enten i det elektroniske ledelsessystem eller der kan oprettes et skema, hvor det er overskueligt, hvor situationen opstår, hvad problemet indebærer, hvilken løsning der er valgt samt efterfølgende opfølgning – se nedenstående eksempel

Arbejdsområde
Hvor – hvad
Problem
Hvilken årsag – Hvor tit –
Hvor meget
Løsning
Hvordan – Hvornår – Hvem
Opfølgning
Hvem – Dato

Det er dog også udover denne tre års opsamling en god idé at have et system til løbende indberetning af APV sager. Det kan enten være i det elektroniske ledelsessystem, at medarbejderne selv indberetter sagerne eller en blanket, hvor det er muligt for medarbejderne at indberette situationer fra dagligdagen så det løbende kan blive behandlet.

Disse løbende indberetninger kan herefter behandles i arbejdsmiljøgruppen og prioriteres og uddelegeres så der findes gode virksomhedstilpassede løsninger. Ved at have en løbende indberetning bliver problemerne taget i opløbet.

Alle ansatte skal have adgang til APV’en

Vil du i kontakt med mig?

Klik herunder, for at gå til kontaktsiden

Kontakt