I stedet for de tidligere anvendte arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er der nu i stedet fokus på sikkerhedsdatablade, kemisk risikovurdering samt oplæring / instruktion.

Kemisk risikovurdering (kemisk APV) er en del af den almindelige APV

Kemisk risikovurdering udarbejdes udfra de syv vurderingselementer – se mere om Arbejdstilsynets krav her https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/vurder-risikoen/

Virksomheden skal:

Udarbejde produktliste over farlige stoffer Indhente sikkerhedsdatablade Vurdere arbejdsprocesser og udarbejde kemisk risikovurdering

Udarbejde produktliste over farlige stoffer

 • Der skal udarbejdes en oversigt over den kemi, der anvendes i virksomheden så alle produkter er kendte.

Indhente sikkerhedsdatablade

 • Leverandøren har pligt til at medlevere et sikkerhedsdatablad (SDS) til farlige produkter
 • Sikkerhedsdatablad skal leveres på dansk i Danmark
 • Produkter, hvor der IKKE automatisk medfølger et sikkerhedsdatablad – er produkter, der udbydes til offentligheden (byggemarked, supermarked m.v) samt produkter, der ikke opfylder kriterierne for klassificering som farligt, men indeholder et farligt indholdsstof

Vurdere arbejdsprocesser og udarbejde en kemisk risikovurdering

 • Stoffer og materialer kan være faste, flydende eller luftformige. De kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel eller opstå som et biprodukt ved en proces, fx som farlige dampe.
 • Stoffer og materialer, kan eksempelvis være dannet ved en arbejdsproces som ved støv, stænk, dampe og aerosoler i luften, slibe-og borestøv, røg fra svejsning og lodning samt dieseludstødningsgasser.

Arbejdsprocesser skal vurderes:

 • Med inddragelse af oplysninger om produkter (sikkerhedsdatablade)
 • Hvad sker der i arbejdsprocessen når produkter blandes sammen
 • Medtage alle kilder til eksponering –to ufarlige produkter kan reagere og blive farlige
 • Dannes der farlige stoffer/produkter i arbejdsprocessen som ikke har et sikkerhedsdatablad
 • Hvis resultatet af den kemiske risikovurdering tilsiger det, skal der laves en handlingsplan, som skal skrives ind i den almindelig APV

Alle ansatte skal kende til:

 • Farer og risici der kan være forbundet med arbejdet
 • Sikkerhedsforanstaltninger der skal beskytte imod disse farer og risici
 • I tilfælde af uheld hvordan der hjælpes, opsamles spild mm.
 • Ovenstående er arbejdsgivers ansvar. Ansatte skal have adgang til den samlede oversigt.

Vil du i kontakt med mig?

Klik herunder, for at gå til kontaktsiden

Kontakt